Stypendia Ministra za wybitne osiągnięcia na rok 2018/2019

 

Na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dostępna jest informacja na temat stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów na rok akademicki 2018/2019.

Procedura składania wniosków:
Doktorant składa wniosek do wydziału w terminie podanym przez jednostkę.

Następnie wnioski są opiniowane przez Radę Wydziału.

Zopiniowane pozytywnie wnioski Wydziały składają w Dziale Spraw Naukowych do dnia 8 października 2018 r. (poniedziałek).

Wzór wniosku o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019