Stypendia dla doktorantów w szkole doktorskiej

 

Każda osoba przyjęta do szkoły doktorskiej, począwszy od 1 października 2019 r., otrzyma stypendium: na początku w wysokości 37% wynagrodzenia profesora (w 2019 r. podstawa ta wynosi 6.410 zł brutto), tj. 2.371,70 zł brutto (ok. 2.104,65 zł netto), a po ocenie śródokresowej – w wysokości 57% wynagrodzenia profesora, tj. 3.653,70 złotych brutto (ok. 3.242,29 zł netto), w sumie maksymalnie przez 4 lata.

Doktorant niepełnosprawny będzie mógł otrzymać stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30% kwoty podstawowej (sprzed oceny).  Stypendia te będą zwolnione z podatku, ale będą podlegać składce rentowej i emerytalnej.  

Doktorantów, zrekrutowanych na studia doktoranckie przed r.a. 2019/2020 nie obejmie system powszechnych stypendiów. Będą oni pobierać stypendia na dotychczasowych zasadach.