Stypendia zadaniowe (projekty POWER)

Na chwilę obecną stypendia zadaniowe dla doktorantów, finansowane ze środków unijnych, dostępne są w ramach dwóch projektów POWER:

 

Doktoranci, którzy pobierają stypendium w ramach programu POWER 3.2 Rozwój Interdyscyplinarnego Programu Studiów Doktoranckich o wymiarze międzynarodowym nie mogą ubiegać się o stypendia w ramach projektu POWER 3.5 Zintegrowany Program Rozwoju Politechniki Gdańskiej.

 

Informujemy, że z aktualną bazą projektów skierowanych do doktorantów można się zapoznać na naszej stronie w zakładce >>> Doktoranci >>> Projekty dla doktorantów. Tam też znajdą Państwo dane kontaktowe do Biur Projektów.