Stypendia dla doktorantów

 

Dostęp do stypendiów zależy od tego, czy doktorant odbywa kształcenie w ramach studiów doktoranckich (na "starych" zasadach), czy też w ramach szkoły doktorskiej (na "nowych" zasadach). Szczegóły można znaleźć w odpowiednich zakładkach.