Szkoła Doktorska Wdrożeniowa na Politechnice Gdańskiej

 

Warunki uczestnictwa w programie Doktorat Wdrożeniowy >>>
Utworzenie Szkoły Doktorskiej Wdrożeniowej na Politechnice Gdańskiej ZR PG nr 4/2020 z 23.01.2020 r.
Ścieżka wdrożeniowa w ramach Szkoły Doktorskiej PO 30/2019 z 2.10.2019 r.
Akty prawne Szkoły Doktorskiej Politechniki Gdańskiej (dot. zrekrutowanych doktorantów SDW w r. ak. 2019/2020) >>>

 

Stypendium doktoranckie wypłacane w ramach programu „Doktorat Wdrożeniowy” jest wolne od podatku, jednak zgodnie z  ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych podlega oskładkowaniu ZUS, ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowym i wypadkowemu. Obowiązek ubezpieczenia społecznego dotyczy także tych doktorantów, którzy są zatrudnieni (Art. 9 ust. 1 i ust. 9 ustawy), a jednoczesna umowa o pracę (lub wykonywanie zlecenia, czy pozarolnicza działalność) nie podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu bycia doktorantem. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne doktorantów stanowi kwota otrzymywanego stypendium doktoranckiego, gdzie wartości składek po stronie płatnika, czyli uczelni, wynoszą: składka emerytalna – 9,76%, składka rentowa – 6,5% i składka wypadkowa - 0,93%. Szczegóły dot. podstaw prawnych ZUS >>>

 

- strona SDW w przygotowaniu -