Szkolenia i warsztaty dla doktorantów

 

Szkolenia i warsztaty organizowane na Politechnice Gdańskiej:

  • Dział Spraw Naukowych: Przedmioty rozwijające umiejętności miękkie (soft-skills), czyli umiejętności dydaktyczne i zawodowe oraz kompetencje społeczne, a także zajęcia z przedmiotów dodatkowych, z których zdawany będzie egzamin doktorski z dyscypliny dodatkowej. Lista zajęć i zapisy >>> na stronie DSN
  • Centrum Rozwoju Kompetencji (Wydział Zarządzania): Centrum prowadzi szkolenia wewnętrzne, rozwijające kompetencje przydatne w pracy i karierze akademickiej: pedagogiczne, komunikacyjne, menedżerskie, informatyczno-medialne oraz dotyczące rozwoju osobistego. Lista szkoleń wewnętrznych >>> na stronie CRK
  • Biblioteka Główna: Szkolenia z zakresu publikacji, dorobku naukowego, baz danych, otwartego dostępu (open access). Lista szkoleń >>> na stronie BG i >>> stronie projektu POWER 3.4
  • Biuro Karier: warsztaty związane z rynkiem pracy, udziałem w procesie rekrutacji, rozwojem umiejętności miękkich. Lista szkoleń >>> na stronie BK
  • Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE przy Politechnice Gdańskiej: szkolenia dotyczące projektów badawczych i grantów w programach ramowych, głównie Horyzont 2020. Lista szkoleń >>> na stronie KPK
  • Działu Projektów: szkolenia i spotkania informacyjne dotyczące projektów badawczych i grantów. Lista szkoleń >>> na stronie DP
  • Zespół Rzeczników Patentowych: szkolenia z zakresu własności intelektualnej. Lista szkoleń i konferencji  >>> na stronie ZRP
  • Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości: szkolenia i warsztaty dotyczące zagadnień związanych z zakładaniem własnego biznesu, min: „ABC prowadzenia biznesu”. Lista aktualnie prowadzonych szkoleń >>> na stronie AIP
  • Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość: szkolenie z prowadzenia oraz tworzenia zajęć na uczelnianej platformie eNauczanie. Więcej informacji i zapisy >>> na stronie CNMiKnO
  • e-learning na platformie moodle. Lista kursów dostępnych na platformie eNauczanie >>> na stronie CNMiKnO

 

Szkolenia i warsztaty organizowane poza Politechniką Gdańską:

Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc: Szkolenia odbywają się w jednym z czterech ośrodków stowarzyszenia: w Krakowie, Warszawie, Łodzi lub Poznaniu. Grafik swoich szkoleń i warsztatów zaplanowanych na semestr zimowy roku akademickiego 2016/2017 >>> na stronie PolDoc

Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Gdańsku: warsztaty dla osób poszukujących zatrudnienia, planujących zmianę lub rozwój zawodowy, a także osób stawiających pierwsze kroki na rynku pracy. Grafik warsztatów zaplanowanych na IV kwartał 2016 r. >>> na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku