Ogólne informacje na temat terminów rekrutacji na studia doktoranckie zawiera § 2 Załącznika nr 1 (warunków i trybu rekrutacji) do >>> Uchwały Senatu PG nr 157/2018/XXIV z dn. 21 lutego 2018 r.

Dysponujemy również dwujęzyczną wersją tego dokumentu >>> PL/EN uchwała + PL/EN warunki.
Uwaga: przyjęcia na studia doktoranckie odbywają się do 1 października, a ewentualna dodatkowa rekrutacja do 14 listopada (§ 2 ust. 3 - 4 warunków rekrutacji). 
Uroczysta inauguracja roku akademickiego, podczas którego nastąpi immatrykulacja doktorantów i złożenie przez nich uroczystej przysięgi nastąpi 5 października.

 

Szczegółowy terminarz rekrutacji na poszczególnych wydziałach

 

Działanie

Chemiczny

Elektrotechniki i Automatyki

Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

1

uruchomienie elektronicznego naboru na studia doktoranckie w eRekrutacja

16.07.2018

16.07.2018

16.07.2018

2

ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia doktoranckie w eRekrutacja

14.09.2018

godz. 12:00

14.09.2018

godz. 12:00

14.09.2018

godz. 12:00

3

przyjmowanie kompletu dokumentów na studia doktoranckie

od 03.09.2018 do 14.09.2018

od 16.07.2018

do 14.09.2018

I tura od  13.08.2018 do -6.09.2018

II tura 10-13.09.2018

4

rozmowy kwalifikacyjne

17-18.09.2018

25.09.2018

I tura 13-14.092018

II tura 20-21.09.2018

5

ogłoszenie wyników rekrutacji

24.09.2018

28.09.2018

po I turze 17.09.2018

po II turze 24.09.2018

6

inauguracja roku akademickiego dla doktorantów na wydziale

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

7

immatrykulacja doktorantów podczas uczelnianej, uroczystej inauguracji roku akademickiego – uzyskanie statusu doktoranta

5.10.2018

5.10.2018

5.10.2018

 

Działanie

Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Inżynierii Lądowej i Środowiska

Architektury

1

uruchomienie elektronicznego naboru na studia doktoranckie w eRekrutacja

16.07.2018

16.07.2018

16.07.2018

2

ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia doktoranckie w eRekrutacja

24.09.2018

godz. 9:00

14.09.2018

godz. 12:00

14.09.2018

godz. 12:00

3

przyjmowanie kompletu dokumentów na studia doktoranckie

od 03.09.2018 do 24.09.2018 do godz.11

od 16.07.2018 r  do 14.09.2018

od 16.07.2018 do 14.09.2018

4

rozmowy kwalifikacyjne

25.09.2018

od. godz. 12.30

od 24.09.2018 r  do 27.09.2018

19.09.2018

5

ogłoszenie wyników rekrutacji

27.09.2018 r.

28.09.2018

             26.09.2018

6

inauguracja roku akademickiego dla doktorantów na wydziale

28.09.2018 r.

Nie dotyczy

Nie dotyczy

7

immatrykulacja doktorantów podczas uczelnianej, uroczystej inauguracji roku akademickiego – uzyskanie statusu doktoranta

5.10.2018

5.10.2018

5.10.2018

 

Działanie

Mechaniczny

Oceanotechniki i Okrętownictwa

Zarządzania i Ekonomii

1

uruchomienie elektronicznego naboru na studia doktoranckie w eRekrutacja

16.07.2018

16.07.2018

16.07.2018

2

ostatni dzień elektronicznej rejestracji na studia doktoranckie w eRekrutacja

14.09.2018

godz. 12:00

14.09.2018

godz. 12:00

14.09.2018

godz. 12:00

3

przyjmowanie kompletu dokumentów na studia doktoranckie

od 20.08.2018 do 24.08.2018

od 10.09.2018 do 14.09.2018

3-7.09.2018

12-14.09.2018

od 16.07.2018 do 14.09.2018

4

egzaminy dodatkowe

 

 

egzamin z podstaw ekonomii/zarządzania dla osób, które ukończyły kierunki studiów spoza dziedziny nauki ekonomiczne: 18-19.09.2018

5

rozmowy kwalifikacyjne

18.09.2018

18.09.2018

21,24.09.2018

6

ogłoszenie wyników rekrutacji

24.09.2018

20.09.2018

28.09.2018

7

inauguracja roku akademickiego dla doktorantów na wydziale

Nie dotyczy

Termin zostanie podany później

Nie dotyczy

8

immatrykulacja doktorantów podczas uczelnianej, uroczystej inauguracji roku akademickiego – uzyskanie statusu doktoranta

5.10.2018

5.10.2018

5.10.2018