Konkurs na stypendia uczelni dla cudzoziemców podejmujących stacjonarne studia doktoranckie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich w roku akademickim 2017/2018

 

Zgodnie z par 2 ust 1 i 2 regulaminu konkursu o stypendium uczelni dla cudzoziemców podejmujących stacjonarne studia doktoranckie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich, wprowadzonego Pismem Okólnym Rektora nr 6/2017 w dn. 21 kwietnia 2017 r. Rektor Politechniki Gdańskiej ogłasza konkurs na stypendia uczelni dla cudzoziemców podejmujących stacjonarne studia doktoranckie na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

Liczba stypendiów: 3 stypendia w wysokości 2 000 zł miesięcznie wpłacane w okresie czteroletnim, obowiązującym od momentu rozstrzygnięcia konkursu.

Termin składania wniosków: 9 czerwca 2017 r.

Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami można złożyć na dwa sposoby:

  1. w formie elektronicznej na adres mailowy scholarship-PhD@pg.gda.pl, lub
  2. w wersji papierowej na adres: Dział Spraw Naukowych Politechnika Gdańska, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk, Polska

Aplikacja powinna zawierać:

  1. Wniosek kandydata /wniosek- .doc/
  2. Załącznik 1. – listy rekomendacyjne wraz z danymi kontaktowymi osoby rekomendującej
  3. Załącznik 2. – zgoda opiekuna naukowego
  4. Załącznik 3 – wykaz osiągnięć opiekuna naukowego.