Konkurs nr 1 na stypendia Santander

 

Szanowni Państwo,

zgodnie z Pismem okólnym Rektora Politechniki Gdańskiej nr 16/2017 (link) ogłasza sie konkurs na stypendia Santander Universidades dla pracowników i doktorantów Politechniki Gdańskiej.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać drogą elektroniczną na adres santander.dsn@pg.edu.pldo dnia 24.09, wpisując w temacie wiadomości następujące dane: „imię i nazwisko wnioskodawcy, grupa docelowa (doktorant / pracownik naukowo-dydaktyczny / administracyjny)”.

Formularz wniosku

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 27.09.2017

O przyjęciu zgłoszenia i kolejności na liście przyjętych zgłoszeń decyduje data i godzina wpływu wniosku na skrzynkę mailową, a nie data i godzina wysłania wiadomości.

Ewentualne pytania proszę kierować na adres dsn@pg.edu.pl 

*******************************************************************************

Poniżej przedstawiamy listę wniosków wstępnie zakwalifikowanych do przyznania stypendium.

Lista zakwalifikowanych wniosków