Wykaz czasopism punktowanych ogłoszony 25 marca 2014 r.

Wykaz obejmujący publikacje wydane w 2014 r.

wykaz czasopism część A

wykaz czasopism część B

wykaz czasopism część C


Wykazy ogłoszone 17 grudnia 2013 r.

Wykazy czasopism punktowanych z dnia 17 grudnia 2013 r.: część A ; część B ; część C


Wykaz czasopism naukowych z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wykaz obowiązujący podczas oceny jednostek naukowych w 2013 r. do oceny publikacji z lat 2011-2012.
 
Wykaz czasopism naukowych składa się z 3 części stanowiących załącznik do ww. komunikatu:
1. Części A - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujących się w bazie Journal Citation Reports (JCR);
2. Części  B - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Factor (IF);
3. Części C - zawierającej liczbę punktów za publikacje w czasopismach naukowych znajdujących się w bazie European Reference Index for the Humanities (ERIH).

Ponadto uprzejmie informujemy, że opublikowano obwieszczenie o sprostowaniu niektórych pozycji w części B wykazu czasopism, stanowiącego załącznik do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych wraz z liczbą punktów przyznawanych za publikacje w tych czasopismach.


Wykaz - czerwiec 2009

Wykaz obejmuje czasopisma, które były już ogłaszane na stronie internetowej Ministerstwa, jako załącznik do komunikatów:

  1. Nr 24 z dnia 28 listopada 2007 r.,
  2. Nr 9 z dnia 29 lutego 2008 r.,
  3. Nr 23 z dnia 28 listopada 2008 r.,
  4. Nr 8 z dnia 31 marca 2009 r.

wykaz czasopism