Rekrutację na studia doktoranckie prowadzą Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne (WKR) ds. studiów trzeciego stopnia, powołane przez dziekanów poszczególnych wydziałów.

Decyzje ws. przyjęcia lub odmowy przyjęcia na studia doktoranckie w przypadku:
* obywateli Polski wydają WKR,
* cudzoziemców podejmujących studia  na zasadach obowiązujących obywateli polskich (patrz: Załącznik nr 2 do >>> Uchwały Senatu PG nr 157/2018/XXIV z dn. 21 lutego 2018 r.) wydają WKR,
* cudzoziemców podejmujących studia  na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (patrz: Załącznik nr 3 do >>> Uchwały Senatu PG nr 157/2018/XXIV z dn. 21 lutego 2018 r.) wydaje Rektor PG.

 

Kontakt do Wydziałowych Komisji Rekrutacyjnych ds. studiów doktoranckich

Wydział Chemiczny

Wydział Mechaniczny

poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek od 10.00 do 13.00
pokój nr 6, Chemia C (budynek nr 5)

mgr Urszula Kampowska
tel. 58 348 62 24, email: urszula.kampowska@pg.edu.pl

wydziałowa strona www dotycząca rekrutacji

 

Komisja Rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich
Sekretariat Studiów Doktoranckich
Wydziału Chemicznego

Politechnika Gdańska
mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (5)

w godz. od 11:00 do 14:00
pokój nr 220, Wydział Mechaniczny (budynek nr 40)

mgr Małgorzata Gackowska
tel. 58 347-16-86; email: malgorzata.gackowska@pg.edu.pl

wydziałowa strona www dotycząca rekrutacji

 

Komisja Rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich
Sekretariat Studiów Doktoranckich
Wydziału Mechanicznego

Politechnika Gdańska
mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (40)

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa

w godz. od 8:30 do 14:00
pokój nr 145, Nowe (B) ETI  (budynek nr 42)

Anetta Gorloff-Żukowska
tel. 58 348 61 98, email: anegorlo@pg.edu.pl

wydziałowa strona www dotycząca rekrutacji

 

Komisja Rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich
Sekretariat Studiów Doktoranckich
Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

Politechnika Gdańska
mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (42)

w godz. od 9:00 do 13:00
pokój nr 204, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa (budynek nr 30)

mgr Anna Kwiatkowska
tel. 58 347 28 07, email: anna.kwiatkowska@pg.edu.pl

wydziałowa strona www dotycząca rekrutacji

 

Komisja Rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich
Sekretariat Studiów Doktoranckich
Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Politechnika Gdańska
mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (30)

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Wydział Zarządzania i Ekonomii

w godz. od 800 do 1500
pokój nr 8, Wydział Elektrotechniki i Automatyki (budynek nr 12)

 

 

dr hab. inż. Krzysztof Karwowski, prof. nadzw. PG
tel. 58 347 11-58, email: Krzysztof.karwowski@pg.edu.pl

wydziałowa strona www dotycząca rekrutacji

 

Komisja Rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich
Sekretariat Studiów Doktoranckich
Wydziału Elektrotechniki i Automatyki

Politechnika Gdańska
mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (12)

w godz. od 9.00 do 15.00
pokój nr 818, Gmach B (budynek nr 10)
lub pokój 400 A Gmach Główny (budynek nr 1)

Agnieszka Sałbut, Elwira Brodnicka
tel. 58 347-14-28 lub 347-10-39
email: agnieszka.salbut@zie.pg.gda.pl lub elwira.brodnicka@zie.pg.gda.pl

wydziałowa strona www dotycząca rekrutacji

 

Komisja Rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich
Sekretariat Studiów Doktoranckich
Wydziału Zarządzania i Ekonomii

Politechnika Gdańska
mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (1 lub 10)

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

 

pon., wt., czw., pt. w godz. od 10 do 13
pokój nr 102, Gmach Główny (budynek nr 1)

Irena Datta
tel. 58 348 60 82; email: irena.datta@pg.edu.pl

wydziałowa strona www dotycząca rekrutacji

 

Komisja Rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich
Sekretariat Studiów Doktoranckich
Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Politechnika Gdańska
mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (1)

Wydział Architektury

Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska

pon. i śr. 08.00 - 11.00, wt. i czw. 10.00 - 13.30, pt. 12.00 - 15.00
pokój nr 158, Gmach Główny (budynek nr 1)

Kamila Kiryło
tel. 58 348 61 66, email: kamkac@pg.edu.pl

wydziałowa strona www dotycząca rekrutacji

 

Komisja Rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich
Sekretariat Studiów Doktoranckich
Wydziału Architektury

Politechnika Gdańska
mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (1)

pon. i śr. 08.00 - 11.00, wt. i czw. 10.00 - 13.30, pt. 12.00 - 15.00
pokój nr 158, Gmach Główny (budynek nr 1)

Kamila Kiryło
tel. 58 348 61 66, email: kamkac@pg.edu.pl

wydziałowa strona www dotycząca rekrutacji

 

Komisja Rekrutacyjna ds. studiów doktoranckich
Sekretariat Studiów Doktoranckich
Inżynierii Lądowej i Środowiska

Politechnika Gdańska
mailul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk

Zobacz na mapie (1)