Wykaz konferencji indeksowanych w Web of Science

Zgodnie z Rozporządzeniem MNiSW  ws. kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowm (Dz.U. 2015, poz. 2015 § 8 ust. 1 pkt. 5, publikacje w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, które są uwzględnione w uznanej bazie publikacji, m.in. Web of Science, mają wartość 15 punktów.

Wykaz Conference Proceedings indeksowanych w Web of Science