Zgłoszenia na zajęcia w roku akademickim 2017/2018_sem zimowy - do 20.10 br.

 

WYBRANE ZAGADNIENIA EKONOMII

dr hab. Jerzy Cz. Ossowski, prof. PG, Katedra Nauk Ekonomicznych, WZiE PG

I moduł.  MIKROEKONOMIA, 15 g., 2 ECTS

II moduł. MAKROEKONOMIA, 15 g., 2 ECTS

Wykaz podstawowych problemów obowiązujących na egzaminie doktorskim z ekonomii (dyscyplina dodatkowa) >>>

Grupa uczestników została zebrana w sem. letnim 2016/2017.

Jeśli chcesz dołączyć, a nie zgłaszałaś/łeś się wcześniej wypełnij formularz >>>

 

PODSTAWY METODYCZNE PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

dr Jolanta Dyrda, UG; dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW

Warsztat z przygotowania pedagogicznego, 15 g.,2 ECTS

Zajęcia są obowiązkowe, doktoranci z I roku są już na listach uczestników.

Blok I. Warsztaty komunikacji (2 x 3 godz.)
1. Komunikacja ze studentami
2. Wystąpienia publiczne
3. Rozwiązywanie konfliktów

Blok II. Kompetencje dydaktyczne nauczyciela akademickiego (2 x 3 godz.)
1. Modele nauczania
2. Metody dydaktyczne
3. Sposoby realizacji zajęć

Blok III. System oceniania (1 x 3 godz.)
1. Modele oceniania
2. Funkcje oceny

 

ETHICS OF SCIENTIFIC RESEARCH

Andrzej Karalus, PhD, Department of Philosophy and Social Sciences at Faculty of Management and Economics, GUT

The course serves as an introduction to the most important ethical dilemmas that arise within the research environment.

Course description:

 1. What is ethics? Why ethics? What is the subject of the ethics of scientific research? Difference between ethics, morality and law. Answering the question: ‘Why should I even care about it?!’
 2. Dimensions of the ethical evaluation. Fundamental ethical concepts. What is responsibility? What is ethos? Ethos of a scientist: integrity, responsibility, rectitude, reliability. Doing science as moral practice. In what sense science is tied to values?
 3. Unethical practices that haunt science: plagiarism, data fabrication and misrepresentation. Copyrights and copywrongs. Authorship of the scientific articles  and the problem of ghost-writing and guest authorship. Whistleblowing: commendable in theory, difficult and perplexing in practice.
 4. Ethics and the organizational structure of the universities. Peer-review system in scientific journals. Relevance of the given research and point-collecting hysteria. Ethical awareness in scientific practice. Researcher’s code of ethics. How practically handle ethical dilemmas and ethical challenges at work?
 5. How independent are exactly scientific endeavors? Instrumentalization of science and scientific research. Sociology of scientific research. Scientist at the crossroads, or how to put science, personal beliefs and society back together.

Fill the application form >>>

 


Zajęcia w roku akademickim 2016/2017_sem letni:

Zapisy trwały do 10 marca br.

Terminy zajęć nie są jeszcze znane. Zajęcia odbędą się od drugiej połowy marca br. w godz. popołudniowych w dni powszednie. Staramy się organizować je tak, aby nie kolidowały z planami dydaktycznymi (st. doktoranckich) na poszczególnych wydziałach. 

Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych - 1 ECTS (10 godz.)

Intellectual property protection - 1 ECTS (5 godz.)

Praktyka wdrażania innowacji – 1 ECTS (5 godz.)

Jak opublikować artykuł w czasopiśmie JCR – 1 ECTS (5 godz.)

Ethics of scientific research- 1 ECTS (5 godz.)

e-kurs Techniki prowadzenia zajęć na odległość (2 ECTS/15 godz. zajęć zdalnych)


Nowoczesne metody i techniki prowadzenia zajęć dydaktycznych - 1 ECTS (10 godz.)

Warsztaty prowadzone przez:  Agnieszka Mania, Psycholog Biznesu, Coach, Mentor >>> 

Zajęcia obejmują zagadnienia zaawansowanych technik i modeli dydaktycznych opartych na interakcji z innymi i aktywacji interpersonalnej w relacji nauczyciel-student. Podczas warsztatów będzie można poznać techniki służące mobilizacji innych do kreatywnego myślenia zespołowego, procesy uczenia się na podstawie indywidualnego doświadczenia/praktyki oraz modele grupowej współpracy. Szczegóły>>>

 

Intellectual property protection - 1 ECTS (5 godz.)

Workshops conducted by Justyna Pawlowska PhD, Patent Attorney, Gdansk University of Technology, Patent Attorneys Office, PATLIB Centre >>>

The legal protection of intellectual property (IP) does bring commercial benefits in enabling a monopoly to be maintained, giving a competitive advantage in negotiations, generating revenue streams, as well as in playing an important role in incentivizing discovery and creativity. The purpose of the workshops is to introduce participants to the main category of IP rights: patents and trademarks. More details>>>

 

Praktyka wdrażania innowacji – 1 ECTS (5 godz.)

Prowadząca: dr Agnieszka Czarnecka >>>

Seminarium obejmuje przegląd  i charakterystykę  działań marketingowych w nowych mediach, które są skuteczne przy wprowadzaniu produktu innowacyjnego na rynek. Analiza przypadków posłuży do dyskusji i wypracowania najlepszych praktyk współczesnego marketingu innowacji oraz zakresu zaangażowania naukowca w proces. Szczegóły>>>

 

Jak opublikować artykuł w czasopiśmie JCR – 1 ECTS (5 godz.)

Seminarium (w j.pol.) prowadzone przez redaktorów naczelnych renomowanych czasopism wyróżnianych w Journal Citation Reports (posiadające wskaźnik Impact Factor), którzy podzielą się doświadczeniami dot. procesów recenzenckich publikacji naukowych.

 

Ethics of scientific research- 1 ECTS (5 godz.)

Teacher: Andrzej Karalus, PhD, Chair of Philosophy and Social Sciences, Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics

Goal of the course: The course serves as an introduction to the most salient problems and ethical dilemmas that arise within the research environment.

Course description:

 1. What is ethics? What is the subject of the ethics of scientific research? Ethics and morality, ethics and law. Fundamental ethical concepts.
 2. Dimensions of the ethical evaluation. What is responsibility? What is ethos? Ethos of a scientist: integrity, responsibility, rectitude, reliability.
 3. Typical research ethics cases: plagiarism, data fabrication and misrepresentation; the predicament with copyrights and authorship of the scientific articles (ghostwritingguest authorship); whistleblowing; peer-review system in scientific journals; use of animals in product testing.
 4. Researcher’s  code of ethics. How practically handle ethical dilemmas and ethical challenges at work? Ethics and the organizational structure of the universities.
 5. How independent are exactly scientific endeavors? Instrumentalization of science instrumentalisation of scientific research. Sociology of scientific research.

 

e-kurs Techniki prowadzenia zajęć na odległość (2 ECTS/15 godz. zajęć zdalnych)

Prowadzące: dr Magdalena Łapińska (CNMiKnO), dr Anita Dąbrowicz-Tlałka (CNMiKnO)

Kurs e-learningowy na platformie e-Nauczanie jest wprowadzeniem doktorantów w metodę pracy w środowisku wirtualnym w celach dydaktycznych i popularyzacji wyników naukowych. Uczestnicy będą mogli zapoznać się m. in. z zagadnieniami dotyczącymi:

 • specyfiki nauczania na odległość,
 • istotnych kwestii związanych z projektowaniem e-kursu,
 • podniesienie jakości przekazu e-kursu,
 • obowiązujących rozwiązań prawnych związanych z kształceniem na odległość (prawo autorskie),
 • zagrożeń związanych z pracą na platformach kształcenia na odległość.

 

Podstawy metodyczne zajęć dydaktycznych - 2 ECTS (15 godz.) 

Prowadzące: dr Jolanta Dyrda (UG), dr hab. Astrid Męczkowska-Christiansen, prof. AMW 

Zajęcia przygotowujące do roli nauczyciela akademickiego w Politechnice Gdańskiej, które są skierowane przede wszystkim do doktorantów I roku.


Zajęcia w roku akademickim 2016/2017_sem zimowy:


Scientific databases and information skills (1 ECTS-credits)

Komercjalizacja badań naukowych na Politechnice Gdańskiej (1 ECTS)

Projektowanie strategii marketingowych (1 ECTS)

Przygotowanie obrony doktoratu (2 ECTS) 

Zajęcia z grupy soft-skills przeprowadzane w j. angielskim>>>

Termin zapisów minął. Listy uczestników zostały zamknięteSzczegóły dot. terminów zajęć niebawem. 

Scientific databases and information skills (1 ECTS-credits, 5h)

Prowadząca: Magdalena Szuflita-Żurawska, BGPG

The training allows to acquire advanced information skills needed in doctoral studies, such as finding academic journals literature, using and evaluating information for academic studies, exploring the tools that enable scholars to keep track of information and academic research published through different channels, and publishing scientific outcomes.

 

Komercjalizacja badań naukowych na Politechnice Gdańskiej (1 ECTS, 5 g.)

Prowadzący: Damian Kuźniewski, Dyrektor CTWT oraz Jerzy Buszke, Starszy spec. ds transferu technologii CTWT

Doktoranci uczestniczący w zajęciach dowiedzą się, dlaczego warto prowadzić badania mogące mieć praktyczne zastosowanie, jak zabezpieczyć własność intelektualną wypracowaną podczas badań, do kogo należą wyniki badań i jak można nimi rozporządzać. Pracownicy CTWT prowadzący zajęcia zaprezentują przykłady udanych wdrożeń technologii wypracowanych na Politechnice Gdańskiej oraz zapoznają słuchaczy z usługami świadczonymi przez ich jednostkę i nowymi regulacjami prawnymi promującymi wdrożenia wyników badań.

Program zajęć:

 • Scenariusze komercjalizacji na Politechnice Gdańskiej (licencjonowanie, spółki spin-off, badania zlecone).
 • Studium przypadków z zakresu transferu technologii na Politechnice Gdańskiej.
 • Wybór tematyki badań naukowych, ukierunkowanych na sukces komercyjny – zalety i wady.
 • Metody weryfikacji potencjału rynkowego prac badawczych.
 • Najczęstsze błędy w "uniwersyteckim" podejściu do procesu tworzenia innowacji.
 • Studium przypadków z zakresu transferu technologii na Politechnice Gdańskiej (m.in. badania nad nowymi lekami) i w przedsiębiorstwach (branża telekomunikacyjna).

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii jest jednostką ogólnouczelnianą Politechniki Gdańskiej, powołaną w celu zarządzania wynikami prac badawczych prowadzonych w uczelni i realizacji współpracy z otoczeniem gospodarczym. CTWT świadczy usługi dla pracowników naukowych, koncentrując się na wyszukiwaniu, promowaniu i komercjalizacji wyników prac badawczych, a także realizuje projekty wspierające finansowo badania o dużym potencjalnie komercyjnym. Pracownicy CTWT świadczą usługi doradczo-prawne w zakresie ochrony własności intelektualnej, formalizowania współpracy z otoczeniem gospodarczym, przeprowadzają proces komercjalizacji wyników prac badawczych.

Centrum Transferu Wiedzy i Technologii jest jedną z wiodących krajowych jednostek zajmujących się komercjalizacją osiągnięć naukowych, jest jednym z założycieli Porozumienia Akademickich Centrów Transferu Technologii. Pracownicy CTWT brali udział m.in. w konsultacjach ustawy o innowacyjności i Białej Księgi Innowacyjności.

 

Projektowanie strategii marketingowych (1 ECTS, 5 g.)

Prowadząca: dr Agnieszka Czarnecka >>>

Cel kursu: W świecie przeładowanym informacjami trudno jest się przebić z nawet najbardziej rewolucyjnym odkryciem. Współczesna ekonomia, polityka, biznes, kultura funkcjonują w rytm reguł rządzących sieciami społecznościowymi. Poznanie tych zasad jest podstawą do sprawnego przygotowania strategii marketingowej dotyczącej badań przeprowadzonych w ramach pracy doktorskiej.  Proponuję Państwu spotkanie dotyczące marketingu sieciowego, narzędzia do samodzielnej popularyzacji i komercjalizacji wyników badań.

Forma prowadzenia zajęć: konwersatorium

Forma zaliczenia: obecność, aktywność na zajęciach

Zagadnienia: Zasady rządzące sieciowością, prawo M. Granovettera – „Siła słabych więzi”, reguły sześciu i czterech stopni oddalenia, reguły wywierania wpływu w sieciach, model sieciowej komunikacji marketingowej, narzędzia komunikacji marketingowej w sieciach.

 Efekty kształcenia:

 • W zakresie wiedzy: słuchacz nabędzie wiedzę w zakresie zasad i reguł prowadzenia komunikacji marketingowej w internecie.
 • W zakresie umiejętności: słuchacz będzie potrafił wybrać najbardziej odpowiednie dla swoich potrzeb narzędzia komunikacji marketingowej w sieci i przygotować strategię marketingową dotyczącą promocji wybranych badań lub informacji.
 • W zakresie kompetencji społecznych: słuchacz będzie rozumiał reguły działania społeczeństwa sieciowego.

Literatura:

 1. Dejnaka A., Proces podejmowania decyzji zakupowych przez e-konsumentów w kontekście mediów społecznościowych, CeDeWu, (2013).
 2. Christakis N. Fowler J., „W sieci”, Smak Słowa, 2011

 

Przygotowanie obrony doktoratu (2 ECTS, 10 g.) 

Prowadząca: dr Agnieszka Czarnecka >>>

Cel kursu: Obrona doktoratu to krótka prezentacja streszczająca lata Państwa pracy i badań oraz umiejętność pozornie swobodnej dyskusji z członkami Komisji doktorskiej. Niezbędna jest umiejętność przedstawienia wyników pracy tak, aby zaciekawić, nie znużyć, zmieścić się w czasie i wyróżnić się merytorycznie. Celem kursu jest przygotowanie schematu prezentacji doktoratu, poznanie zasad i technik sztuki skutecznego przekazu. Prezentacja wyników badań, omawianie biznes planu przed inwestorami, czy omówienie projektu mają wspólny mianownik.  Jest nim umiejętność skutecznego przekazu. Z przyjemnością pomogę Państwu w rozwijaniu tej sztuki.

Forma prowadzenia zajęć: warsztat partycypacyjny

Forma zaliczenia: obecność, aktywne uczestnictwo na zajęciach, przygotowanie schematu prezentacji.

Zagadnienia: Zasady przygotowania prezentacji – warstwa wizualna, zapis, struktura, otwarcie i zamknięcie; Zasady budowania leadów; Techniki skutecznego przekazu; Emisja głosu, Komunikacja niewerbalna, Techniki radzenia sobie ze stresem.

Efekty kształcenia:

 • W zakresie wiedzy: słuchacz nabędzie wiedzę w zakresie technik tworzenia prezentacji i publicznej prezentowania treści.
 • W zakresie umiejętności: słuchacz pozyska i zwiększy umiejętności skutecznego komunikowania się interpersonalnego z zastosowaniem
 • W zakresie kompetencji społecznych: słuchacz będzie potrafił skutecznie prezentować i bronić publicznie własne osądy, obserwacja i dokonania.

 


OSTATNIO PRZEPROWADZONE ZAJĘCIA

 

Oferta zajęć z przedmiotów rozwijających umiejętności miękkie (soft skills) / sem. let. 2015/2016:

 

TECHNIKI PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH NA ODLEGŁOŚĆ / kurs e-learningowy w zakresie przygotowania pedagogicznego

WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII (przedmiot przygotowujący do egzaminu doktorskiego)

ETHICS OF SCIENTIFIC RESEARCH

PODSTAWY METODYCZNE PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

zapisy zostały zamknięte

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TECHNIKI PROWADZENIA ZAJĘĆ NA ODLEGŁOŚĆ

15-godzinny kurs e-learningowy na platformie eNauczanie – 2 ECTS

Prowadzące: dr Magdalena Łapińska (CNMiKnO), dr Anita Dąbrowicz-Tlałka (CNMiKnO)

 

Kurs e-learningowy na platformie e-Nauczanie jest wprowadzeniem doktorantów w metodę pracy w środowisku wirtualnym w celach dydaktycznych i popularyzacji wyników naukowych. Uczestnicy będą mogli zapoznać się m. in. z zagadnieniami dotyczącymi:

 • specyfiki nauczania na odległość,
 • istotnych kwestii związanych z projektowaniem e-kursu,
 • podniesienie jakości przekazu e-kursu,
 • obowiązujących rozwiązań prawnych związanych z kształceniem na odległość (prawo autorskie),
 • zagrożeń związanych z pracą na platformach kształcenia na odległość.

Zadaniem e-kursu jest pogłębienie umiejętności innowacyjnego dzielenia się własną wiedzą oraz popularyzacji nauki.

Treść poszczególnych modułów:

 1. Moduł 0

W tym module uczestnik otrzymuje podstawowe informacje dotyczące realizacji e-zajęć. Są to informacje związane zarówno z harmonogramem kursu jak i technicznymi aspektami realizacji poszczególnych modułów. Znajduje się tu również Forum służące do komunikacji z uczestnikami e‑zajęć.

 1. Moduł 1

Moduł ten dotyczy zagadnień związanych z metodycznymi aspektami tworzenia i prowadzenia zajęć na odległość.  Uczestnik będzie mógł się zapoznać z zagadnieniami dotyczącymi:

 • specyfiki nauczania na odległość,
 • istotnych kwestii związanych z projektowaniem e-kursu,
 • elementów e-kursu, które pozwolą na podniesienie jego jakości.

Realizacja zagadnień przedstawionych w module powinna zająć około 7 godzin.

Moduł zakończony jest testem złożonym z pięciu pytań. Zdobycie minimum 60% punktów z testu pozwala na realizację następnego modułu.

 1. Moduł 2

W tym module znajdują się informacje związane z aspektami prawnymi związanymi z kształceniem na odległość – nie tylko zewnętrznymi, ale również obowiązującymi na Politechnice Gdańskiej. Uczestnik będzie mógł się zapoznać z zagadnieniami dotyczącymi:

 • obecnie obowiązujących rozwiązań prawnych związanych z kształceniem na odległość (takimi jak prawo autorskie),
 • rozliczania oraz wpisywania godzin e-zajęć w plan i program studiów na Politechnice Gdańskiej,
 • zagrożeń związanych z pracą na platformach kształcenia na odległość.

Realizacja zagadnień przedstawionych w module powinna zająć około 3 godzin.

Moduł zakończony jest testem złożonym z pięciu pytań. Zdobycie minimum 60% punktów z testu pozwala na realizację następnego modułu.

 1. Moduł 3

Jest to moduł związany z technicznymi aspektami pracy w środowisku wirtualnym. Dokładniej – w tym module uczestnik będzie miał okazję dowiedzieć się:

 • jakie są narzędzia dostępne na uczelnianej platformie pozwalające na tworzenie e-zajęć,
 • o sposobach zarządzania kursami,
 • na temat sposobów dodawania i konfigurowaniu różnych zasobów i aktywności na kursach.

Realizacja zagadnień przedstawionych w module powinna zająć około 3 godzin.

Moduł zakończony jest testem złożonym z pięciu pytań. Zdobycie minimum 60% punktów z testu pozwala na realizację następnego modułu.

 1. Moduł 4 i 5

Ostatnimi elementami szkolenia są Ankieta ewaluacyjna oraz Test końcowy. Aby ukończyć e-zajęcia należy wypełnić Ankietę oraz w Teście udzielić minimum 60% poprawnych odpowiedzi.


ETHICS OF SCIENTIFIC RESEARCH  (1 ECTS; 5h)

Teacher: Andrzej Karalus, PhD, Chair of Philosophy and Social Sciences, Gdańsk University of Technology, Faculty of Management and Economics

Goal of the course: The course serves as an introduction to the most salient problems and ethical dilemmas that arise within the research environment.

Course description:

 1. What is ethics? What is the subject of the ethics of scientific research? Ethics and morality, ethics and law. Fundamental ethical concepts.
 2. Dimensions of the ethical evaluation. What is responsibility? What is ethos? Ethos of a scientist: integrity, responsibility, rectitude, reliability.
 3. Typical research ethics cases: plagiarism, data fabrication and misrepresentation; the predicament with copyrights and authorship of the scientific articles (ghostwriting, guest authorship); whistleblowing; peer-review system in scientific journals; use of animals in product testing.
 4. Researcher’s  code of ethics. How practically handle ethical dilemmas and ethical challenges at work? Ethics and the organizational structure of the universities.
 5. How independent are exactly scientific endeavors? Instrumentalization of science instrumentalisation of scientific research. Sociology of scientific research.

Methods applied: lecture, questionnaire, discussion, group work. 


WYBRANE ZAGADNIENIA PSYCHOLOGII

15-godzinny wykład – 2 ECTS
Prowadzący: prof. nadzw. dr hab. Mariusz Lipowski; Zakład Psychologii Zdrowia, AWFiS Gdańsk

 

Cel kursu:

Celem kursu jest zapoznanie uczestników z podstawami wiedzy z zakresu psychologii ogólnej. W trakcie zajęć możliwe będzie rozszerzenie wiedzy i umiejętności dotyczącej nurtów naukowych w psychologii, a także mechanizmów rządzących procesami poznawczymi człowieka. Uczestnicy będą mieli również możliwość przeanalizowania zmian w funkcjonowaniu człowieka w kontekście różnic indywidualnych, procesów emocjonalnych i motywacyjnych oraz uwarunkowań społecznych.

 

Forma prowadzenia zajęć: Wykłady z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, zapoznawanie się z tekstami naukowymi, dyskusja.

 

 Omawiane zagadnienia:

 1. Psychologia jako nauka
 2. Kierunki psychologii:
 • psychoanaliza
 • behawioryzm psychologia humanistyczna
 • psychologia poznawcza
 1. Osobowość i różnice indywidualne
 2. Spostrzeganie
 3. Uczenie się i pamięć
 4. Emocje i motywacje

Efekty kształcenia:

Uczestnik kursu nabywa umiejętności posługiwania się terminologią z zakresu psychologii ogólnej, a także potrafi opisać podstawowe kierunki psychologiczne. Pozyskana w trakcie zajęć wiedza daje możliwość merytorycznego wypowiadania się na temat funkcjonowania człowieka, a także na krytyczną analizę literatury z zakresu psychologii (w szerszym kontekście naukowo-badawczym, z uwzględnieniem wiedzy teoretycznej i prawidłowości z zakresu psychologii poznawczej, osobowości i różnic indywidualnych, procesów emocjonalnych i motywacyjnych).