Zajęcia w semestrze letnim 2017/2018 (current courses in 2017/2018):

 

ZAPISY TRWAŁY DO 15 MARCA / ENROLLMENT TILL 15th MARCH
 - zajęcia rozpoczną się w kwietniu 2018 r. -

 

 

przedmiot (course)

liczba godz., ECTS (time, ECTS credits)

uwagi (remarks)

zapisz się (enroll)

Scientific databases and information skills>>>

5 g., 1 ECTS

1st year doctoral studies

fill form in >>>

Wybrane zagadnienia socjologii – zajęcia przygotowujące do egz. doktorskiego z dyscypliny dodatkowej

15 g. 2 ECTS

rekomendowane dla doktorantów z otwartym przewodem doktorskim

wypełnij formularz >>>

Pisanie wniosków projektowych>>>

5 g., 1 ECTS

-

wypełnij formularz>>>

Publication and IP rights>>>

10 g., 2 ECTS

recommended to participants of PO.WER 3.2. programme – faculties: Ch, ETI, ILiŚ (+ UG PhD students)

fill form in >>>

Techniki prowadzenia zajęć na odległość (e-kurs)>>>

15 g., 2 ECTS

zajęcia zdalne

wypełnij formularz >>>