Politechnika Gdańska
Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

Dom Studencki Nr 12 (budynek 113, Gdańsk ul. Traugutta 115a), Biuro
tel. +48 58 348 62 48, kom. 662229024
e-mail: bhp@pg.edu.pl


Lokalizacja Działu na terenie kampusu Uczelni: Wyświetl mapę