Koronawirus – co musisz wiedzieć?

W repozytorium dokumentów we wzorcach DBHP i OP znajduje się:

- instrukcja mycią rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania i nakładania maseczki i rękawiczek.

Powyższe informacje znajdują się także na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Poradnik : Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19

Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni.
Wytyczne, dotyczące przywracania działalności uczelni, zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, skonsultowane z Konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów.

- Ocena ryzyka zawodowego dla wszystkich stanowisk pracy potencjalnie zagrożonych koronawirusem SARS-COV-2 

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej 7/2020 w sprawie wprowadzenia podstawowych zasad dotyczących kształcenia w trybie zdalnym, przebywania na terenie PG oraz procedury postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia lub zachorowania na COVID-19 wsród studentów, doktorantów i pracowników PG w związku z wystąpieniem stanu epidemii i włączeniem miasta Gdańsk do tzw."strefy czerwonej"

Wytyczne MNiSW - Ograniczenie prowadzenia zajęć w siedzibie uczelni od 19.10.2020 r. w związku z COVID-19

Zalecenia, opinie MNiSW, MR, GIS, PZH: