Koronawirus – co musisz wiedzieć?

W repozytorium dokumentów we wzorcach DBHP i OP znajduje się:

- instrukcja mycią rąk, dezynfekcji rąk, prawidłowego zdejmowania i nakładania maseczki i rękawiczek.

Powyższe informacje znajdują się na stronie Ministerstwa Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

Środowiskowe wytyczne w związku z częściowym przywracaniem działalności uczelni.
Wytyczne, dotyczące przywracania działalności uczelni, zostały wypracowane przez przedstawicieli środowiska akademickiego, skonsultowane z Konferencjami rektorów oraz przedstawicielami studentów i doktorantów.

Obowiązki sanitarne dot. przeciwdziałania w rozprzestrzenianiu się COVID-19

W związku z nowymi ustawowymi obowiązkami sanitarnymi, kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do takiego zorganizowania miejsca pracy, aby odległość pomiędzy stanowiskami pracy wynosiła co najmniej 1,5 m.

W przypadku pracy na stanowiskach administracyjno-biurowych należy w związku z tym biurka w pomieszczeniu ustawić w taki sposób, by najbliższa (w linii prostej) odległość pomiędzy osobami pracującymi była nie mniejsza niż 1,5 m. Podobnie należy organizować pracę na stanowiskach pracowników fizycznych, zapewniając by odległość pomiędzy dwoma najbliższymi pracownikami była nie mniejsza niż 1,5 m.

Należy pamiętać, że osoby poruszające się pieszo po terenie uczelni powinny poruszać się w grupie nieprzekraczającej 2 osób i w odległości nie mniejszej niż 2 m od siebie.

Wydział Chemiczny na bieżąco produkuje płyn do dezynfekcji rąk i powierzchni na bazie alkoholu, który jest dostępny dla jednostek organizacyjnych. Dystrybucją płynu zajmuje się Dział Gospodarczy.

Zalecenia, opinie MNiSW, MR, GIS, PZH: