Państwowa Inspekcja Pracy
https://www.pip.gov.pl/pl/

Główny Inspektorat Sanitarny
http://gis.gov.pl/

Centralny Instytut Ochrony Pracy
http://www.ciop.pl/

Instytut Medycyny Pracy
http://www.imp.lodz.pl/

Internetowy System Aktów Prawnych
http://isap.sejm.gov.pl/

Katalog Polskich Norm
http://www.pkn.pl/?logo=pkn