Ochrona radiologiczna

Realizując Art. 32 c. pkt. 2 Prawa Atomowego podaje się do wiadomości poniższy komunikat:
informujemy, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy nie odnotowano wpływu prowadzonej działalności na zdrowie ludzi i na środowisko oraz, że nie wystąpiły uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska w związku z prowadzoną działalnością.
(19.08.2020 r.)

mgr inż. Marcin Byczuk 
Pełnomocnik Rektora ds. Ochrony Radiologicznej
tel. (58) 347 24 95
e-mail: marbyczu@pg.edu.pl