Wytyczne Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w przypadku:

- zgłoszenia o podłożeniu lub znalezieniu ładunku wybuchowego w obiektach użyteczności publicznej,

- zagrożenia atakiem terrorystycznym,

- otrzymania podejrzanej przesyłki.

 

materiały ze strony:http://www.antyterroryzm.gov.pl