Instruktaż ogólny w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szkolenia wstępne nowo przyjmowanych pracowników w zakresie "Instruktażu ogólnego" odbywają się w każdy roboczy poniedziałek od godz. 8.00 do 11.00 w sali multimedialnej Biblioteki PG (pok. 100/4, Gmach Główny). Szkolenia prowadzą pracownicy Działu Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej.

Szkolenia okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Szczegółowych informacji udziela Dział Bezpieczeństwa, Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej.