Podstawowe informacje o udzielaniu pierwszej pomocy | Politechnika Gdańska

Treść strony

Podstawowe informacje o udzielaniu pierwszej pomocy

Instrukcja udzielania pierwszej pomocy

Skład apteczki

  • Osoby odpowiedzialne za apteczki pierwszej pomocy w jednostce organizacyjnej, powinny wyposażać je na bieżąco z zachowaniem okresu przydatności wyposażenia zgodnie z listą wyposażenia apteczek.
  • Apteczki powinny również posiadać aktualną instrukcję oraz wykaz osób wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.

Filmy szkoleniowe dotyczące udzielania pierwszej pomocy znajdują się w repozytorium dokumentów we wzorcach DBHP.

W przypadku konieczności wezwania na teren Uczelni pomocy medycznej (numer 112 lub 999), proszę o niezwłoczne poinformowanie o fakcie wezwania służb medycznych na teren PG pracowników Działu Ochrony Mienia pod nr tel. wew. 14-32 lub 99, lub osobiście – najbliższego spotkanego portiera / strażnika.

Strażnicy, aby sprawnie pokierować pomoc medyczną, muszą wiedzieć, w którym obiekcie i w jakim miejscu znajduje się osoba oczekująca tej pomocy.