Dział Eksploatacji (DE) prowadzi eksploatację i konserwację instalacji elektrycznych, odgromowych, teletechnicznych, centralnego ogrzewania, hydraulicznych, gazowych, wentylacyjnych oraz wykonuje prace szklarskie i ślusarskie.

Do zadań działu należy również wydawanie warunków technicznych, uzgadnianie dokumentacji projektowych, obsługa rozliczeń finansowych w zakresie zużycia mediów (tj. energia elektryczna, energia cieplna, woda, gaz, itp.) oraz usług telekomunikacyjnych.

Ponadto zgodnie z Zarządzeniem Rektora Politechniki Gdańskiej nr 13/2010 § 5 pkt.2 Dział realizuje zamówienia wspólne – gazy techniczne, narzędzia ręczne i elektryczne, wyroby metalowe (elementy złączne, gwoździe, śruby, kształtki, wkręty itp.), konserwacja dźwigów i suwnic, badania instalacji odgromowych, przeglądy instalacji gazowych, zakupy i przeglądy sprzętu ppoż, przeglądy przewodów kominowych, zakupy telefonów, telefaksów, materiałów instalacyjnych teletechnicznych i teleinformatycznych, usługi telekomunikacyjne.