Z-CA KIEROWNIKA DZIAŁU

INŻ. DARIUSZ PRZEPIÓRKA

TELEFON STACJONARNY: (58) 348-66-23

TELEFON KOMÓRKOWY: 600-960-673

E-MAIL: dariuszp@pg.edu.pl

 

SEKRETARIAT

JOLANTA WILKOWSKA

TELEFON STACJONARNY: (58) 347-11-22

E-MAIL: jowi@pg.edu.pl

 

SEKCJA ELEKTRYCZNA

MGR INŻ. PRZEMYSŁAW NADWODNY – KIEROWNIK SEKCJI

TELEFON STACJONARNY: (58) 347-15-33

TELEFON KOMÓRKOWY: 608-040-414

E-MAIL: prznadwo@pg.edu.pl

 

SEKCJA MECHANICZNA

MGR INŻ. MARCIN GRYNIA – KIEROWNIK SEKCJI

TELEFON STACJONARNY: (58) 347-24-90

TELEFON KOMÓRKOWY: 608-550-806

E-MAIL: margryni@pg.edu.pl

SEKCJA TELETECHNICZNA

MGR INŻ. BOGDAN KALLAS – KIEROWNIK SEKCJI

TELEFON STACJONARNY: (58) 347-12-02

TELEFON KOMÓRKOWY: 608-550-805

E-MAIL: centel@pg.edu.pl