mgr inż. Przemysław Nadwodny

kierownik działu

Budynek COT, pokój 107

(58) 348 65 81

608 040 414

prznadwo@pg.edu.pl

inż. Dariusz Przepiórka

z-ca kierownika ds. finansowych

Budynek COT, pokój 111

(58) 348 66 23

600 960 673

dariuszp@pg.edu.pl

Sekretariat

-

-

-

-

-

mgr Krystyna Aniskiewicz

specjalista

Budynek COT, pokój 111

(58) 347 25 27

anisk2tm@pg.edu.pl

Sekcja elektryczna

mgr inż. Bartosz Nadwodny

główny specjalista

Budynek COT, pokój 108

(58) 347 15 33

728 426 242

barnadwo@pg.edu.pl

Sekcja mechaniczna

mgr inż. Marcin Grynia

z-ca kierownika ds. technicznych

Budynek COT, pokój 108

(58) 347 24 90

608 550 806

margryni@pg.edu.pl

Sekcja teletechniczna

mgr inż. Bogdan Kallas

główny specjalista

Budynek COT, pokój 108

(58) 347 12 02

608 550 805

centel@pg.edu.pl