Kierownik Działu

tel. (58) 347 11 22
e-mail: techniczny@pg.gda.pl

 

Z-ca Kierownika Działu
inż. Dariusz Przepiórka
tel. (58) 347 12 78
tel. kom. +48 600 960 673
e-mail: dariuszp@pg.gda.pl

 

Kierownik sekcji elektrycznej
mgr inż. Przemysław Nadwodny
tel. (58) 347 15 33
tel. kom. +48 608 040 414
e-mail: przemyslaw.nadwodny@pg.gda.pl

 

Kierownik sekcji mechanicznej
mgr inż. Marcin Grynia
tel. (58) 347 24 90
tel. kom. +48 608 550 806
e-mail: margryni@pg.gda.pl

 

Sekretariat
Jolanta Wilkowska
tel. (58) 347-11-22
e-mail: jowi@pg.gda.pl