Magazyn zajmuje się:

  • przyjmowaniem dostaw do magazynu,
  • sprawdzaniem pod względem ilościowym i jakościowym dostaw,
  • składaniem reklamacji,
  • wydawaniem materiałów osobom upoważnionym do ich odbioru