ZP 516/035/D/10

Dane dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na sukcesywną dostawę narzędzi ręcznych bez napędu elektrycznego i narzędziręcznych o napędzie elektrycznym oraz elementów wyposażenia dla narzędzi ręcznych ( bez względu na rodzaj napędu) dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

Dokumenty do pobrania:


ZP 462/035/U/10

Wykonywanie w latach 2010 - 2013 stałej konserwacji, usuwania awarii oraz drobnych napraw dźwigów, suwnic i wózków widłowych Politechniki Gdańskiej.

Dokumenty do pobrania:


ZP 495/035/U/10

Wykonywanie w latach 2010 - 2013 przeglądów i konserwacji kuchenek gazowych, gazowo-elektrycznych i elektrycznych w Domach Studenckich Działu Zarządzania Infrastrukturą Studencką Politechniki Gdańskiej.

Dokumenty do pobrania:


ZP 29/035/U/11

Wykonywanie w latach 2011 - 2014 konserwacji urządzeń wentylacji i klimatyzacji w budynkach Politechniki Gdańskiej oraz w Centrum Informatycznym Trójmiejskiej Akademickiej Sieci Komputerowej (CI TASK) z siedzibą w Politechnice Gdańskiej.

Dokumenty do pobrania:


ZP 67/OTE/11

Wykonywanie konserwacji , usuwanie awarii oraz dokonywanie drobnych napraw dźwigów osobowych KONE, dźwigu elektrycznego towarowego WRO i żurawia hydraulicznego HIAB AB w Politechniki Gdańskiej.

Dokumenty do pobrania:


ZP 251/055/D/11

Sukcesywna dostawa gazów technicznych, specjalnych i ciekłych dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

Dokumenty do pobrania:


ZP 412/055/D/11

Sukcesywna dostawa narzędzi ręcznych bez napędu elektrycznego i narzędzi ręcznych o napędzie elektrycznym oraz elementów wyposażenia dla narzędzi ręcznych (bez względu na rodzaj napędu) dla jednostek organizacyjnych Politechniki Gdańskiej.

Dokumenty do pobrania: