Sekcja elektryczna zajmuje się eksploatacją, obsługą, konserwacją, a także usuwaniem awarii urządzeń i sieci zasilającej elektroenergetycznej wysokiego i niskiego napięcia, w tym:

  • pełną obsługą stacji transformatorowych oraz zewnętrznej sieci kablowej WN i NN na terenie PG, rozdzielni głównych budynków i złącz kablowych, instalacji elektrycznej wewnątrz budynków, instalacji elektrycznej oświetlenia terenu,
  • wykonywaniem pomiarów przeciwporażeniowych instalacji elektrycznych, pomiarów przeciwporażeniowych elektronarzędzi, pomiarów przeciwporażeniowych instalacji odgromowych,
  • określaniem warunków technicznych przyłączania do sieci nowych i remontowanych instalacji elektrycznych,uzgadnianiem projektów instalacji elektrycznych oraz sieci zewnętrznych na terenie PG,
  • współpracą z Urzędem Regulacji Energetyki (Oddział terenowy w Gdańsku),pełnieniem pogotowia elektrycznego – Wysokiego Napięcia,
  • wykonywaniem całodobowo bieżących poleceń Rejonowej Dyspozycji Ruchu Energa Gdańsk
  • odczytywaniem wskazań liczników energii elektrycznej – zewnętrznych i wewnętrznych,
  • zakupem niezbędnych materiałów do usunięcia awarii