Sekcja mechaniczna składająca się z pracowników branży hydraulicznej, ciepłowniczej, mechanicznej, ślusarskiej, szklarskiej, wentylacji i klimatyzacji oraz sprzętu p-poż. realizuje zadania z zakres których wchodzi w szczególności:

 • eksploatacja, obsługa, konserwacja i usuwanie awarii urządzeń ciepłowniczych, instalacji centralnego ogrzewania i węzłów cieplnych, eksploatacja,
 • obsługa, konserwacja i usuwanie awarii instalacji i sieci kanalizacyjnej, deszczowej i sanitarnej na całym terenie,
 • eksploatacja, obsługa, konserwacja i usuwanie awarii sieci i instalacji wodociągowej wraz z hydroforami i siecią hydrantową ppoż.,
 • eksploatacja, obsługa, konserwacja i usuwanie awarii sieci i instalacji gazowej na całym terenie,
 • okresowe przeglądy instalacji gazowej, ciepłowniczej, wodociągowej, hydrantowej, wentylacyjnej, grawitacyjnej i mechanicznej, usuwanie stwierdzonych podczas przeglądów usterek,
 • eksploatacja, obsługa, konserwacja i usuwanie awarii urządzeń gaśniczych eksploatacja,
 • obsługa, konserwacja i usuwanie awarii wszelkich urządzeń dźwigowych i suwnic,
 • eksploatacja, obsługa, konserwacja i usuwanie awarii urządzeń wentylacyjno – klimatyzacyjnych wszystkich budynków PG,
 • szklenie okien zarówno siłami własnymi jak i poprzez zlecanie do punktów usługowych,
 • konserwacje i naprawy zamków, dorabianie kluczy, konserwacja i eksploatacja samozamykaczy,
 • uzgadnianie projektów pod względem uzbrojenia ciepłowniczego, wodno-kanalizacyjnego, gazowego oraz wymagań osprzętu mechanicznego np. dźwigi udział w odbiorach obiektów zarówno nowych jak i remontowanych,
 • odczytywanie wskazań wodomierzy i ciepłomierzy, dyżury Pogotowia ciepłowniczego i hydraulicznego, współpraca z Przedsiębiorstwem Wodociągowo-Kanalizacyjnym SAUR-NEPTUN oraz Gdańskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej /GPEC/ i URE,
 • określanie warunków technicznych dla nowo projektowanych budynków oraz sieci zewnętrznych na terenie PG w zakresie wodociągów, kanalizacji sanitarnej, sieci kanalizacji deszczowej,
 • uzgadnianie projektów dotyczących zarówno budynków jak i sieci zewnętrznych,
 • nadzór nad wykonywaniem wymaganych przez Prawo Budowlane przeglądów instalacji gazowej, ppoż. i wentylacyjnej wszystkich obiektów i terenu PG,
 • zakupy niezbędnych materiałów do usunięcia awarii