Sekcja rozliczeń realizuje zadania poprzez:

 • prowadzenie ewidencji majątkowej działu,
 • prowadzenie narzędziowni, wydawanie, przyjmowanie i ewidencja urządzeń,
 • prowadzenie podręcznego magazynu,
 • prowadzenie rozliczeń materiałowych,
 • przygotowywanie dokumentacji złomowania narzędzi i urządzeń,
 • bilansowanie asortymentowe i wartościowe dostaw w skali potrzeb, wszystkich jednostek organizacyjnych PG, we właściwym sobie zakresie,
 • pobieranie i podział środków czystości, leków i środków opatrunkowych,
 • prowadzenie ewidencji rozchodu biletów komunikacji miejskiej dla pracowników OTE,
 • rozliczanie mediów (energii elektrycznej, wody, ciepła, gazu),
 • rozliczanie zleconych usług zewnętrznych,
 • rozliczanie opłat dozorowych urządzeń podlegających Urzędowi Dozoru Technicznego,
 • prowadzenie Sprawozdawczości GUS i Ochrony Środowiska,
 • przygotowywanie przetargów zamówień publicznych i ich realizacja,