Sekcja Teletechniczna zajmuje się realizowaniem zadań wchodzących w zakres szerokopojętej telekomunikacji, zarówno w stacjonarnej, jak również komórkowej. Sekcja zajmuje się obsługą wszystkich komórek Politechniki Gdańskiej poprzez:

 • nadzór i obsługę centrali telefonicznej PG oraz central abonenckich w Domach Studenckich,
 • eksploatację i utrzymanie telefonicznych kabli magistralnych i kanalizacji kablowej,
 • eksploatację i utrzymanie rozdzielczej sieci telefonicznej we wszystkich obiektach Uczelni,
 • eksploatację i utrzymanie sieci teleinformatycznej (w zakresie warstwy fizycznej) w jednostkach Administracji Centralnej,
 • bieżąca eksploatację i konserwację sieci telekomunikacyjnych w Domach Studenckich: informatycznej (w zakresie warstwy fizycznej), całościową obsługę sieci telefonicznej i sieci rozsiewczej TV,
 • przygotowanie i realizację zamówień publicznych dotyczących usług telekomunikacyjnych,
 • współpracę z operatorami telekomunikacyjnymi dla realizacji potrzeb PG,
 • realizację zakupów wspólnych sprzętu telekomunikacyjnego (aparaty, faksy itp) na potrzeby PG oraz napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych sprzętu,
 • realizację doraźnych, drobnych zakupów materiałów teletechnicznych niezbędnych do wykonania bieżących zleceń,
 • rozliczanie kosztów związanych z korzystaniem z usług telekomunikacyjnych pomiędzy wszystkie jednostki organizacyjne PG oraz podmioty zewnętrzne, korzystające z sieci PG,
 • określanie warunków technicznych dla nowo projektowanych budynków oraz sieci zewnętrznych na terenie PG w zakresie sieci teletechnicznych,
 • uzgadnianie projektów dotyczących zarówno budynków jak i sieci zewnętrznych Bieżący nadzór prac wykonywanych przy realizacji zadań inwestycyjnych i remontowych PG i udział w odbiorach tych prac.