Sekretariat zajmuje się realizacją bieżących zadań takich jak:

  • prowadzenie spraw pracowniczych – karty pracy, urlopy, okresowe badania lekarskie, rozliczenia zwolnień lekarskich, umowy zlecenia, delegacje służbowe,
  • prowadzenie kart stanowiskowych bhp, ppoż.,
  • przyjmowanie nowych pracowników,
  • przygotowywanie i przekazywanie akt do Archiwum PG wg obowiązujących przepisów,
  • prowadzenie listy pracowników Działu oraz spraw związanych z dyscypliną,
  • przyjmowanie i rejestrowanie korespondencji,
  • udzielanie informacji osobom zainteresowanym,
  • prowadzenie rejestru posiadanych książek
  • przekazywanie do wykonania zleceń wewnętrznych zgłoszonych drogą elektroniczną,
  • przygotowywanie corocznych wykazów zapotrzebowania na materiały biurowe i kalendarze