SEKCJA ELEKTRYCZNA

MGR INŻ. BARTOSZ NADWODNY – GŁÓWNY SPECJALISTA

TELEFON STACJONARNY: (58) 347-15-33

TELEFON KOMÓRKOWY: 728-426-242 

E-MAIL: barnadwo@pg.edu.pl

TELEFONY ALARMOWE

BRYGADA ELEKTROENERGETYCZNA

BRYGADA EKSPLOATACYJNA

JAROSŁAW BUŁAWSKI – BRYGADZISTA

TELEFON KONTAKTOWY

(58) 347-15-51

ANDRZEJ LEŚKO – BRYGADZISTA

TELEFON KONTAKTOWY

(58) 347-25-50

PRACA

PONIEDZIAŁEK – SOBOTA

6:00 – 22:00

PRACA

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

7:00 – 15:00

DYŻUR TELEFONICZNY

POZOSTAŁE DNI I GODZINY

DYŻUR NA MIEJSCU

(1 PRACOWNIK)

W OKRESIE 1.10-30.06

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

15:00 – 19:00

SOBOTA

8:00 – 16:00

SEKCJA MECHANICZNA

MGR INŻ. MARCIN GRYNIA – ZASTĘPCA KIEROWNIKA DS.TECHNICZNYCH

TELEFON STACJONARNY: (58) 347-24-90

TELEFON KOMÓRKOWY: 608-550-806

E-MAIL: margryni@pg.edu.pl

TELEFONY ALARMOWE

BRYGADA CIEPŁOWNICZA

BRYGADA HYDRAULICZNA

WŁADYSŁAW BADZIŃSKI – BRYGADZISTA

TELEFON KONTAKTOWY

(58) 347-15-99

MICHAŁ KOPIŃSKI – BRYGADZISTA

TELEFON KONTAKTOWY

(58) 348-60-71

PRACA

W OKRESIE 1.10-30.04

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

6:00 – 22:00

PRACA

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

7:00 – 15:00

W OKRESIE 1.05-30.09

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

7:00 – 15:00

DYŻUR NA MIEJSCU

(1 PRACOWNIK)

W OKRESIE 1.10-30.06

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

15:00 – 19:00

SOBOTA

8:00 – 16:00

DYŻUR TELEFONICZNY

W OKRESIE 1.10-30.04

POZOSTAŁE DNI I GODZINY

DYŻUR TELEFONICZNY

POZOSTAŁE DNI I GODZINY

BRYGADA ŚLUSARZY

BRYGADA KONSERWATORÓW

MIROSŁAW NIKEL – BRYGADZISTA

TELEFON KONTAKTOWY

(58) 347-13-88

ZDZISŁAW CHEŁMIŃSKI – BRYGADZISTA

TELEFON KONTAKTOWY

(58) 347-29-07

PRACA

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

7:00 – 15:00

PRACA

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

7:00 – 15:00

SEKCJA TELETECHNICZNA

MGR INŻ. BOGDAN KALLAS – GŁÓWNY SPECJALISTA

TELEFON STACJONARNY: (58) 347-12-02

TELEFON KOMÓRKOWY: 608-550-805

E-MAIL: centel@pg.edu.pl

TELEFONY ALARMOWE

PRACA

PONIEDZIAŁEK – PIĄTEK

7:00 – 15:00