Auditorium Novum - informacje o sali

Powierzchnia: b/d m2
Ilość osób: b/d
Przeznaczenie: Sala konferencyjna
Dysponent: Dział Gospodarczy