Aula - informacje o sali

Powierzchnia: 334,73 m2
Ilość osób: 370
Przeznaczenie: Sala konferencyjna
Dysponent: Dział Gospodarczy