Dziedziniec Fahrenheita - informacje o sali

Powierzchnia: 499,0 m2
Ilość osób: 400
Przeznaczenie: Sala konferencyjna
Dysponent: Dział Gospodarczy