Kierownik

mgr Sławomir Tkaczyk

Budynek Centrum Obsługi Technicznej

stkaczyk@pg.edu.pl

tel. 58 347 23 44

kom. 666 055 605

 

Z-ca Kierownika

  mgr Ewa Michałowska

Budynek Centrum Obsługi Technicznej

ewa.michalowska@pg.edu.pl

tel. 58 347 18 16

kom. 797 307 176

 

Sekcja multimedialna                                           

mgr inż. Marek Grącki

specjalista

margrack@pg.edu.pl

Gmach Główny, pok. 404

tel. 58 347 18 37

kom. 797 307 175

 

Leszek Noworyta

starszy technik

Gmach Główny, pok. 404

noworyta@pg.edu.pl

tel. 58 347 10 52

kom. 664 164 442

 

Łukasz Szymichowski

specjalista

Gmach Główny, pok. 404 

lukasz.szymichowski@pg.edu.pl

tel. 58 347 19 99

kom. 664 166 267

 

Administracja

mgr Edyta Danielak

specjalista

Budynek Centrum Obsługi Techniczne

edyta.danielak@pg.edu.pl

tel. 58 347 23 44

kom. 664 166 268

 

mgr inż. Waldemar Sobczyński

specjalista

Budynek Centrum Obslugi Technicznej

waldek@pg.edu.pl

tel. 58 347 20 68

kom. 664 166 274

 

mgr Joanna Szymańska

starszy specjalista

Budynek Centrum Obsługi Technicznej

joanna.szymanska@pg.edu.pl

tel. 58 348 66 30

kom. 664 164 618

 

mgr Iwona Zajczyk

specjalista

Budynek Centrum Obsługi technicznej

iwona@pg.edu.pl

tel. 58 347 17 65

 

Gmach Główny

Małgorzata Kuchta

tel. 58 347 20 38

kom. 664 164 450

malgorzata.kuchta@pg.edu.pl

 

Agnieszka Błażejewicz

pracownik gospodarczy

Gmach Główny

 

Magdalena Borek

pracownik gospodarczy

Gmach Główny, pok 401c

 

Ewa Brońska

starsza woźna

Gmach Główny

tel. 58 347 20 38

kom. 664 166 269

 

Bogusława Bylina

porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

Gmach Główny, pok. 401b 

 

Damian Chodunaj

pracownik gospodarczy

Gmach Główny, pok. 78

tel. 58 347 21 26

kom. 797 307 178

 

Inna Chukaieva

Gmach Główny

 

Agnieszka Cybulska

pracownik gospodarczy

Gmach Głowny, pok 401b

 

Agnieszka Dąbrowska

pracownik gospodarczy

Gmach Główny, pok. 401b 

 

Agata Drabarz

pracownik gospodarczy

Gmach Główny

                     

Fećko Justyna

pracownik gospodarczy

Gmach B

 

Renata Jaskólska

pracownik gospodarczy

Gmach Główny, pok. 401c 

 

Amelia Jaworska

pracownik gospodarczy

Gmach Głowny, pok. 401 C

 

Kamila Kaluhin

pracownik gospodarczy

Gmach Główny

 

Sylwia Kos

pracownik gospodarczy

Gmach Główny, pok. 401b

 

Dorota Krzewińska

porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

Gmach Główny

 

Dorota Kufel

pracownik gospodarczy

Gmach Główny

 

Hanna Kulesza

pracownik gospodarczy

Gmach Główny 

 

Emilia Magrian

pracownik gospodarczy

Gmach B

 

Leonarda Malinowska

pracownik gospodarczy

Gmach Główny, pok. 401b 

 

Krystyna Micach

pracownik gospodarczy

Gmach B

 

Alicja Miszker

pracownik gospodarczy

Gmach Główny

 

Iwona Niewiadomska

pracownik gospodarczy

Gmach B

 

Justyna Nowak

pracownik gospodarczy

Gmach B

 

Monika Oziewicz

pracownik gospodarczy

Gmach Główny

 

Wiesława Ozimkowska

pracownik gospodarczy

Gmach Główny

 

Barbara Parzych

pracownik gospodarczy

Gmach Główny 

 

Maria Piećko

pracownik gospodarczy

Gmach Główny

 

Wioletta Pozorska

pracownik gospodarczy

Gmach Główny, pok. 401b

 

Karina Przybył

pracownik gospodarczy

Gmach Główny

 

Izabela Przepiórzyńska

pracownik gospodarczy

Gmach Główny 

 

Małgorzata Rucińska

pracownik gospodarczy

Gmach Główny

 

Bożena Szafrańska

pracownik gospodarczy

Gmach B

 

Bożena Szatan

pracownik gospodarczy

Gmach Główny

 

Ewelina Szella

pracownik gospodarczy

Gmach Główny

 

Barbara Szopa

pracownik gospodarczy

Gmach Główny

 

Izabela Szubert

porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

Gmach Główny, pok. 401b 

 

Małgorzata Śmiałek

pracownik gospodarczy

Gmach Główny

 

Katarzyna Wołoszyn

pracownik gospodarczy

Gmach Główny

 

Grażyna Wójcik

porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

Gmach Główny, pok. 401b 

 

Elżbieta Wrońska

pomocniczy pracownik obsługi

Gmach B 

 

 

Małe Budynki

Emilia Piernicka

tel. 58 347 10 65

kom. 786 899 901

emilia.piernicka@pg.edu.pl

 

Magorzata Babiak

pracownik gospodarczy

Żelbet

 

Anna Cyprych

pracownik gospodarczy

Żelbet

tel. 58 347 11 60

 

Elżbieta Jankowska

porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

 

Wioleta Jazłowińska

pracownik gospodarczy

Żelbet

 

Sabina Jendernalik

pracownik gospodarczy

Żelbet

 

Halina Klinder

porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

 

Anna Kruczkowska

pracownik gospodarczy

 

Anna Lis

pracownik gospodarczy

Budynek Nanotechnologii A

 

Anna Malarecka

pracownik gospodarczy

Audytorium Novum

 

Halina Nikel

pracownik gospodarczy

 

Dorota Pawlak

pracownik gospodarczy

 

Sylwia Pelcer

pracownik gospodarczy

budynek Nanotechnologii A

 

Ewa Piask

porządkowa pomieszczeń dydaktycznych

 

Barbara Siewior

pracownik gospodarczy

Żelbet

 

Anna Składanowska

pracownik gospodarczy

 

Katarzyna Sokołowska

pracownik gospodarczy

Żelbet

 

Danuta Stankiewicz

pracownik gospodarczy

Auditorium Novum 

tel. 58 347 21 60

 

Beata Stencel

pracownik gospodarczy

Budynek Centrum Obsługi Technicznej

 

Joanna Szydłowska

pracownik gospodarczy

budynek Nanotechnologii A

 

Barbara Trafna

pracownik gospodarczy

 

Katarzyna Warkus

pracownik gospodarczy

Żelbet

 

Elżbieta Wnuk-Lipińska

pracownik gospodarczy

Żelbet

 

Ryszarda Ziółkowska

pracownik gospodarczy

Audytorium Novum

tel. 58 347 21 60

 

Sekcja obsługi

                             

Dariusz Kuling

Budynek Cntrum Obsługi Technicznej

kom. 664 166 271

dariusz.kuling@pg.edu.pl

 

Wiesław Biedrzycki

pracownik gospodarczy

Budynek Centrum Obsługi Technicznej

 

Zbigniew Cierocki

pracownik gospodarczy

Budynek Centrum Obsługi Technicznej

 

Mateusz Czaja

pracownik gospodarczy

Budynek Centrum Obsługi Technicznej

 

Przemysław Duszyński

pracownik gospodarczy

Centrum Obsługi Technicznej

 

Kazimierz Jurek

pracownik z przygotowaniem zawodowym

Budynek Centrum Obsługi Technicznej

 

Adam Jóźwiak

pracownik gospodarczy

Budynek Centrum Obsługi

 

Krzysztof Kisielewicz

pracownik gospodarczy

Budynek Centrum Obsługi Technicznej

 

Damian Malarecki

pracownik gospodarczy

Budynek Centrum Obsługi Technicznej

 

Zbigniew Sodol

robotnik wysoko wykwalifikowany

Budynek Centrum Obsługi

 

Sławomir Szumotalski

pracownik gospodarczy

Budynek Centrum Obsługi Technicznej

kom. 664 166 272

 

Sekcja ogrodnicza

 

Andrzej Korolko

robotnik wysoko wykwalifikowany

 

Mirosława Magdańska

pracownik gospodarczy

 

Lech Mazurek

pracownik gospodraczy

 

Dariusz Miotke

pracownik gospodarczy

 

Tadeusz Wróblewski

robotnik wysoko wykwalifikowany

 

Wiesław Szafrański

pracownik gospodarczy

 

Jacek Szczepaniak

robotnik wysoko wykwalifikowany (brygadzista)

Budynek Chemii "C"

jacszcze@pg.edu.pl

tel. 58 347 26 74

kom. 664 166 273

 

Warsztat stolarsko-tapicerski

Marek Kolator

robotnik wysoko wykwalifikowany

tel. 58 347 17 69

 

Rafał Roskwitalski

robotnik posiadający przygotowanie zawodowe

tel. 58 347 28 38

 

Piotr Szmydke

robotnik wysoko wykwalifikowany

tel. 58 347 28 38

 

Ryszard Szumotalski

robotnik posiadający przygotowanie zawodowe

tel. 58 347 17 69

 

Arkadiusz Wojtczak

robotnik posiadający przygotowanie zawodowe

tel. 58 347 17 69

 

Marek Wróblewski

robotnik wysoko wykwalifikowany

tel. 58 347 17 69

 

 

Sekcja transportu

Mariusz Liżewski

kierowca

Budynek Centrum Obsługi Technicznej

tel. 58 347 21 38

kom. 608 636 106

 

Piotr Sitarek

kierowca

Budynek Centrum Obsługi Technicznej

tel. 58 347 21 38

kom. 606 913 277

 

Marek Straus

kierowca

tel. 58 347 21 38

kom. 664 166 266

marek.straus@pg.edu.pl

Woźna Bratniak

Beata Szczepaniak

Bratniak, ul. Siedlicka 4