W tym miejscu zostaną zamieszczone zasady rezerwacji sal na Politechnice Gdańskiej, których dysponentem jest Dział Gospodarczy.