Sala Senatu - informacje o sali

Powierzchnia: 117,8 m2
Ilość osób: 80
Przeznaczenie: Sala konferencyjna
Dysponent: Dział Gospodarczy