Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gdańskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na przedszkole” Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gdańskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na przedszkole”

Przedmiot zamówienia: "Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gdańskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na przedszkole” Przebudowa ma na celu zmianę układu...