Remont kapitalny DS5 Remont kapitalny DS5

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem i przebudową budynku Domu Studenckiego nr 5 Politechniki Gdańskiej przy ul. wyspianskiego 7 w Gdańsku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą...

Przebudowy i rozbudowa wraz z remontem budynku Hydromechanika Politechniki Gdańskiej Przebudowy i rozbudowa wraz z remontem budynku Hydromechanika Politechniki Gdańskiej

Przebudowy i rozbudowa wraz z remontem budynku Hydromechanika Politechniki Gdańskiej
Przebudowa ma pełnić rolę nowoczesnego centrum grupującego funkcje uzupełniające w stosunku do Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, wykorzystując maksymalnie jego ograniczoną, fizyczną wielkość. ...

Remont 10 budynków rekreacji indywidualnej na terenie działki nr 430/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarlina Remont 10 budynków rekreacji indywidualnej na terenie działki nr 430/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarlina

Umowa: ZP/56/055/R/20 z dnia 08.05.2020 r. Przedmiot zamówienia: "Remont 10 budynków rekreacji indywidualnej na terenie działki nr 430/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarlina". ...

Wykonanie ogrodzenia od strony parku na terenie Politechniki Gdańskiej przy ul G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku Wykonanie ogrodzenia od strony parku na terenie Politechniki Gdańskiej przy ul G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku

Umowa: ZP/69/055/R/20 z dnia 22.04.2020 r. Przedmiot zamowienia: "Wykonanie ogrodzenia od strony parku na terenie Politechniki Gdańskiej przy ul G. Narutowicza 11/12 w Gdańsku". ...