Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gdańskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na przedszkole” Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gdańskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na przedszkole”

Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gdańskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na przedszkole”
Przedmiot zamówienia: "Przebudowa Domu Studenckiego nr 13 Politechniki Gdańskiej wraz ze zmianą sposobu użytkowania części parteru na przedszkole” Przebudowa ma na celu zmianę układu...

Termomodernizacja i rozbiórka balkonów w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej Termomodernizacja i rozbiórka balkonów w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej

Termomodernizacja i rozbiórka balkonów w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej
Umowa: ZP/121/055/R/20 z dnia 26.10.2020 r. Przedmiot zamówienia: "Termomodernizacja i rozbiórka balkonów w budynku Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej - Gdańsk, Do...

Remont 10 budynków rekreacji indywidualnej na terenie działki nr 430/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarlina Remont 10 budynków rekreacji indywidualnej na terenie działki nr 430/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarlina

Remont 10 budynków rekreacji indywidualnej na terenie działki nr 430/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarlina
Umowa: ZP/56/055/R/20 z dnia 08.05.2020 r. Przedmiot zamówienia: "Remont 10 budynków rekreacji indywidualnej na terenie działki nr 430/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarlina". ...

Remont kapitalny DS5 Remont kapitalny DS5

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem i przebudową budynku Domu Studenckiego nr 5 Politechniki Gdańskiej przy ul. wyspianskiego 7 w Gdańsku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą...

Przebudowy i rozbudowa wraz z remontem budynku Hydromechanika Politechniki Gdańskiej Przebudowy i rozbudowa wraz z remontem budynku Hydromechanika Politechniki Gdańskiej

Przebudowy i rozbudowa wraz z remontem budynku Hydromechanika Politechniki Gdańskiej
Przebudowa ma pełnić rolę nowoczesnego centrum grupującego funkcje uzupełniające w stosunku do Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej, wykorzystując maksymalnie jego ograniczoną, fizyczną wielkość. ...