Budowa Centrum Nanotechnologii II

Budowa budynku "B" Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość z parkingiem podziemnym, układem drogowym oraz infrastrukturą techniczną zlokalizowanych w Gdańsku przy ul. Siedlickiej oraz rozbiórkę budynku Działu Gospodarczego istniejącego w miejscu budowy.

W ramach budowy powstały:

Budynek Centrum Nanotechnologii "B" o powierzchni całkowitej 2 835,2 m2, kubatura 12 825 m3

Budynek Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość o powierzchni całkowitej 1 726,2 m2, kubatura 7 695 m3

Parking podziemny o powierzchni całkowitej 1 262,3 m2, kubatura 5 337 m3

Zmieniona została nawierzchnia ulicy Siedlickiej oraz organizacja ruchu. Na miejscu starego parkingu powstał plac rekreacyjny wyposażony w elementy małej architektury takie jak: siedziska, fontanna oraz ławki. Plac wyposażony został również w elementy oświetlenia oraz zieleń niską i wysoką.

Zadanie zrealizowane w ramach projektów „Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej” oraz  „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. Projekty współfinansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Wykonawca robót: MIRBUD Spółka Akcyjna z siedzibą w Skierniewicach (96-100) przy ul. Uni Europejskiej 18.

Inspektor wiodący: Bogumiła Choińska

Koszt realizacji zadania: 38 mln zł

Okres realizacji zadania: 2013-2015

Galeria zdjęć