Modernizacja budynku Centrum Szkoleniowo-Rehabilitacyjnego Politechniki Gdańskiej „Eureka” w Sopocie

Po remoncie obiekt pełni funkcje: szkoleniowo-konferencyjne, hotelowe, gastronomiczne związane z funkcją hotelową oraz rehabilitacyjne. Prace polegały głównie na remoncie wnętrza budynku.

Wykonawca robót: KAMARO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Gdańsku przy ul. Malczewskiego 4

Inspektor wiodący: Ariel Deja

Okres realizacji zadania: IV kwartał 2017

Galeria zdjęć