Modernizacja Centrum Sportu Akademickiego

Remont i przebudowa środkowej części budynku Centrum Sportu Akademickiego Politechniki Gdańskiej zlokalizowanego w Gdańsku przy Al. Zwycięstwa 12.

Prace polegały na remoncie i częściowej przebudowie pomieszczeń, zabudowie podcienia i utworzeniu holu głównego. W zakres remontu wchodziła wymiana wszystkich instalacji oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Na dachu budynku zamontowano kolektory słoneczne http://pg.edu.pl/aktualnosci/-/asset_publisher/hWGncmoQv7K0/content/kolektory-podgrzeja-wode-w-basenach

Inspektor wiodący: Szczepan Matusiak

Koszt realizacji zadania: 11,1 mln zł

Okres realizacji zadania: 2012-2014