Nadbudowa budynku Wydziału Mechanicznego oraz adaptacja budynku Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa

Roboty budowlane związane z nadbudową budynku Wydziału Mechanicznego o jedną kondygnację, przebudową i remontem Laboratorium Spawalnictwa i Laboratorium Obrabiarek i Procesów Technologicznych Wydziału Mechanicznego oraz przebudową i adaptacją budynku Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa wraz z dociepleniem i przebudową elewacji części laboratoryjnej Wydziału Mechanicznego Politechniki Gdańskiej zlokalizowane w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Siedlickiej 1. 
Projekt"Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów przyszłości w Politechnice Gdańskiej" współfinansowany przez Unię Eurpoejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Wartość dofinansowania - 67 186 928,68 zł. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-POIS.13.01-014/12-00.
Przedmiot umowy realizowany jest w pięciu zadaniach:
zadanie I - Nadbudowa budynku Wydziału Mechanicznego o jedną kondygnację i przebudowa Laboratorium Spawalnictwa i Laboratorium Obrabiarek i Procesów Technologicznych Wydziału Mechanicznego;
zadanie II - Adaptacja budynku Laboratorium Maszyn i Systemów Okrętowych Wydziału Oceanotechniki i Okrętownictwa;
zadanie III - Docieplenie budynku Wydziału Mechanicznego;
zadanie IV - Przebudowa elewacji części laboratoryjnej Wydziału Mechanicznego;
zadanie V - Remont pomieszczeń socjalnych.
Wykonawca robót: HARTUNA spółka z o.o. (dawnej Firma Usługowo-Handlowa "LEMAR" W.&M. Hartuna Sp. J.) ul. Drogowców 2, 83-250 Skarszewy
Inspektor wiodący: Artur Nowak
Koszt realizacji zadania: 32,5 mln
Okres realizacji zadania: 2014-2015

Galeria zdjęć