Przebudowa nieużytkowego poddasza na V piętrze w Gmachu Głównym Politechniki Gdańskiej na pomieszczenia dla Wydziału Architektury

Zadanie zrealizowane w ramach projektu „Stworzenie nowoczesnej infrastruktury technicznej dla realizacji programu kształcenia Inżynierów przyszłości w Politechnice Gdańskiej”. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Roboty budowlane: zrealizowane

Wykonawca: MAZ Polsko - Szwedzka z siedzibą w Gdańsku przy ul. Ślaskiej 30

Inspektor wiodący: Elżbieta Mazur

Koszt realizacji zadania: 3,2 mln zł

Okres realizacji zadania: 2014 - 2015

Galeria zdjęć