Remont 10 budynków rekreacji indywidualnej na terenie działki nr 430/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarlina

Umowa: ZP/56/055/R/20 z dnia 08.05.2020 r.

Przedmiot zamówienia: "Remont 10 budynków rekreacji indywidualnej na terenie działki nr 430/1, położonej w obrębie ewidencyjnym Czarlina".

Wykonawca zadania: Andrzej Dzienisz Usługo Ogólnobudowlane, Borzestowska Huta 89A, 83-335 Borzestowo, NIP 589-185-39-06

Inspektor wiodący; mgr inż. Arel Deja

Okres wykonania zadania: 18 tygodni od przekazania terenu budowy