Remont Domu Studenckiego nr 4

Remont schodów zewnętrznych głównych oraz ewakuacyjnych, malowanie elewacji, remont chodnika w Domu Studenckim nr 4

Przedmiotem zamówienia były roboty budowlane związane z wykonaniem odnowienia i pomalowania elewacji zewnętrznej budynku, wymiana okładzin schodów głównych wejściowych na kamienie, wymiana okładzin gresowych na schodach elewacyjnych oraz remont chodnika Domu Studenckiego nr 4

Wykonawca robót: SANICOM z siedzibą w Lniska (83-330) Żukowo przy ul. Słoneczna 5

Inspektor wiodący: Jan Leszek Kłos

Okres realizacji zadania: IV kwartał 2017

Galeria zdjęć

Załączone pliki