Remont drogi osiedlowej, chodników i miejsc parkingowych przy Domu Studenckim nr 2

Prace objęły swoim zakresem roboty rozbiórkowe, wykonana została konstrukcja jezdni, chodników i miejsc parkingowych oraz roboty wykończeniowe w tym regulacje już istniejących urządzeń podziemnych, korekta przęsła ogrodzenia, przestawienie oświetlenia, wykonano schody terenowe.

Wykonawca robót: ASPERGO z siedzibą w Bojano, 84-207 Koleczkowo przy ul. Lesoki 7

Inspektor wiodący: Mariusz Chyła 

Okres realizacji: listopad 2017