Remont instalacji wentylacji mechanicznej w wybranych pomieszczeniach WFTiMS poziom 0 GG

Planowana inwestycja polega na budowie instalacji wentylacji w pomieszczeniach Wydziału Fizyki i Matematyki Stosowanej wraz z zamontowaniem urządzenia w postaci centrali wentylacyjnej oraz budową instalacji ciepła technologicznego.

Roboty murarskie, tynkarskie oraz malowanie związane z wykonaniem przejść instalacji. Roboty konstrukcyjne związane z budową konstrukcji pod centralę wentylacyjną, oraz wykonaniem nadproża nad przesuwanymi drzwiami do pomieszczenia wentylatorni.

Instalacja ciepła technologicznego musi zapewnić doprowadzenie czynnika grzewczego do centrali wentylacyjnej.

Inspektor wiodący: Jakub Kasal