Remont kapitalny DS5

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z remontem i przebudową budynku Domu Studenckiego nr 5 Politechniki Gdańskiej przy ul. wyspianskiego 7 w Gdańsku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu przyległego i wykonaniem drogi pożarowej.

Remontowany obiekt będzie wyłączony z użytkowania.

Prace prowadzone będą w oparciu o Projekt budowlany i Projekt wykonawczy sporządzony przez Pracownię Architektoniczną ARTEKTON Zbigniew Burek.

Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia obejmować będzie wykonywanie robót w branży budowlanej, konstrukcyjnej, sanitarnej, wentylacyjnej, klimatyzacji, elektrycznej i teletechnicznej. Zakresem robót objete jest również ruchome wyposażenie pomieszczeń.

Wykonawca zadania: IMPEL TECH SOLUTIONS Sp. z o.o., ul. Marsa 56a, 04-242 Warszawa

Termin zakończenia prac: III kwartał 2020 r.

Inspektor wiodący: Pani Elżbieta Mazur