Remont kapitalny i przebudowa Domu Studenckiego nr 9

Remont kapitalny i przebudowa Domu Studenckiego nr 9 zlokalizowanego w Gdańsku-Wrzeszczu przy ul. Wyspiańskiego 5. Zadanie współfinansowane z dotacji MNiSW.

Zadaniem był remont i przebudowa istniejącego obiektu Domu Studenckiego nr 9. W związku z przebudową przewidziano:

- częściowe zmiany w układzie funkcjonalnym, w oparciu o obowiązujące przepisy, poprzez nowe podziały pomieszczeń ściankami działowymi

- w obrębie kondygnacji istniejącej nie przewidziano żadnych zmian w istniejącej konstrukcji nośnej budynku, za wyjątkiem pojedynczych przebić przez ściany nośne

Wykonawca: Zakład Budowlany RAF-BUD z siedzibą w 83-300 Kartuzy, os. Wybickiego 10/18

Inspektor wiodący: Maciej Gatz, Szczepan Matusiak

Koszt robót budowlanych: 4,7 mln zł

Zakończenie robót budowlanych: 2015

Zakup wyposażenia: 2015