Remont pomieszczeń w Bibliotece Głównej

Remont pomieszczeń w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej miał na celu zwiększenia dostępności usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszcańców Trójmiasta i Pomorza.

Wykonawca realizował przedmiot umowy w trybie "zaprojektuj i wybuduj" polegającym na opracowaniu dokumentacji projektowej i wykonaniu na jej podstawie robót budowlanych wraz z wyposażeniem.

Wykonawca robót: INPRO S.A. z siedzibą 80-320 Gdańsk-Oliwa , przy ul. Opata Jacka Rybińkiego 8

Projekt „Zwiększenie dostępności usług bibliotecznych i informacyjnych dla mieszkańców Trójmiasta i Pomorza poprzez przebudowę pomieszczeń bibliotecznych w Bibliotece Głównej Politechniki Gdańskiej” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania - 1 597 991,16 zł. Numer umowy o dofinansowanie: UDA-RPPM.02.01.00-00-008/11-00

Inspektor wiodący: Andrzej Janaszak

Koszt realizacji zadania: 4 mln zł

Okres realizacji zadania: 2013-2014

Galeria zdjęć

Załączone pliki